Klotter! In Space

Love, Peace & Understanding... Forever...

  Yin &Yang = Mörker och Ljus i vår inre värld!                    


Det var nån som sa: De flesta förstår inte religion ...
                                   De vill bara hänge sig åt den...