r Moder jord


Tankar påverkar vår omgivning mer än vad vi kan föreställa oss.
Så även om du inte just nu tror på detta så skicka ändå lite kärlek
och medmänsklighet till vår jord. Du kan göra detta nu. Tänk på
alla människor,djur och växter. (Allt levande) Sänd nu all din kärlek
till allt levande. Och du... Din kärlek kommer aldrig att försvinna,
ju oftare du känner den desto större kommer den att bli, och du
kommer att inse att vi alla är ett och samma väsen. Vi är just nu
bara olika delar av samma ursprung. Vårt ursprung är kärlek, frihet
liv och ren glädje. Här följer en liten dikt.Vi lever i omedvetenhet om vilka
vi är, vi har glömt vårt ursprung för
länge sen. Men nu skall vi åter få
tillbaka vårat älskade minne av
vilka vi är. Vi är inte nåt annat än

KÄRLEK & SANNING


Eye of spirit