Boktips


Lille prinsen

Detta är en barnbok för vuxna. Den handlar om en liten pojke
som besöker vår planet. Han hälsar på blommorna och olika
djur, han möter också olika människor som han tycker beter
sig väldigt konstigt. På hans planet finns en väldigt speciell
blomma som han tänker då och då på, under hans vistelse här
på vår jord. Han tänker mycket och lever i nuet.Vad meditation är
"Osho"

Denna bok ger dig en direkt upplevelse av vad
meditation verkligen är.

Tarot "Den inre världsomseglingen"
"Thomas Jönsson"

Tarot leken kan sägas utgöra ett slags samlad levnads visdom.
Varje kort beskriver en viss situation eller ett visst tillstånd
i våra liv. Denna bok är mycket intressant och lärorik.

Trancendens eller psykos?
"Kerstin Stina Karlsson"

Detta är en personlig berättelse om ett andligt uppvaknande.
När Stina efter en dröm kurs för 10 år sedan fick ett kraftigt
andligt genombrott ("a spirituell emergency") hamnade hon på
en psykiatrisk klinik. Diagnosen var psykos och hon behandlades
med neuroleptika, det vill säga medicin som påverkar de psykiska
funktionerna och "lugnar" patienten. När hon var tillräckligt
nerdrogad och själv kände sig som en zombie betraktades hon
plötsligt som frisk och skickades hem. I den här boken som är
en spännande berättelse om en sökares öde och samtidigt en
personlig resa i det inre. Analyserar hon vad som hände henne.
Hennes syfte med denna bok är dels att få upprättelse och att
bli befriad från sjukdomsbilden. Dels att få både patienter
och  sjukvårdare att verkligen förstå vad det handlar om.
Risken är stor att man, om man börjar med starkt lugnande
mediciner och inte får någon annan hjälp. Så blir man så
småningom verkligen psykiskt sjuk. Boken riktar sig även till l
läkare och annan vård personal på våra psykiatriska sjukhus,
som inte förstått att ett naturligt andligt sökande kan frigöra
inre krafter så starka att det stormar i själen, med svåra kriser
som följd för att man inte förstår vad som händer.
Boken om Yoga
"The sivananda yoga centre"

Yoga-Ett sätt att leva.Avslappning, grundläggande yoga ställningar
andningen, kosten, meditation, avancerade ställningar, yoga för
gravida, yoga för äldre. (Det står även lite om vad karma betyder
och hinduism tror jag att det var. Så finns det också visdoms ord för
varje yoga ställning. En mycket bra bok för dig som "vill veta mer"

När harpalten ylar
"Truddi Chase"

En liten flicka våldtogs av sin styvfar när hon var två år. I
 fjorton år blev hon känslomässigt och fysiskt misshandlad,
  inte bara av sin styvfar utan också även av mamman. Den lilla
  tvååringen "somnade in" och istället framträdde en rad olika
  personer, allt eftersom de behövdes. Alla fanns de i hennes
 kropp men hade helt olika personligheter och sina särskilda
uppgifter i försvaret av det sovande barnet. Truddi Chase
berättar själv sin gripande historia tillsammans med de
personligheter som hjälpte henne att överleva.

Yttersta resan
"Robert Monroe"

Ut ur kroppen upplevelsen påminner om nära döden upplevelsen
och innebär att man försätter sig i ett förändrat medvetande-
tillstånd utifrån vilket man kan undersöka det mänskliga med-
vetandet. I den här boken sammanfattar Monroe årtionden av
forskning och söker svar på frågorna om meningen med livet,
döden, kärleken och lidandet, kort sagt alla de stora livs-
frågorna , samtidigt som han står helt fri från religositet och
occultism. Robert Monroe har levt sitt liv som framgångsrik
företagare. Han har grundat Monroe institutet som sedan ett
tioatal år bedriver vetenskaplig forskning kring medvetandet
och som hjälper människor att få ut ur kroppen upplevelser
och ökad själv kännedom.

Förstå dina känslor
"Louise minerva Frostegren"

Vi människor har tillgång till en lång rad känslor, allt mellan
 hat, kärlek, sorg och glädje. Mellan munterhet och förtvivlan...
 Men hur många av oss tillåter oss att känna och uppleva dom
 alla. Redan som små barn fick vi veta att vissa känslor var
 mindre bra, dåliga eller till och med farliga. För att bli
 älskade lärde vi oss därför att förneka och förtränga dem.
 Författaren betonar hur oerhört viktigt det är att vi tillåter
 alla våra känslor att få finnas och att vi accepterar att vi
 har dem. Bara den som har kontakt med alla sina sidor av sig
 själv, skuggsida som sol sida, kan växa och mogna som
 människa och därmed finna harmoni och balans i tillvaron.
 Förstå dina känslor ger en praktisk och kärleksfull vägledning
 i hur man befriar sig från känslomässiga bördor, skuldkänslor
 och falsk trygghet. Genom olika övningar får man tips om hur
 man kan läka sig själv, finna inre styrka och livsglädje. Boken
 handlar om hur man skapar ett meningsfullt liv och sanna
 relationer med andra människor. Varje kapitel illustreras med
 en dröm.

Ut Ur Kroppen
"Agneta Uppman"

Denna författare har själv haft en rad ut ur- kroppen upplevelser.
Till en början förstod hon inte vad det var som hände henne. I
denna bok berättar hon hur detta förändrade hela hennes
  livsuppfattning, bla.

Samtal med Gud 1
"Neale D Walsch"

  Detta är en bok skriven av Gud själv enligt Neal.
 Neal hamnade i en livskris och började skriva, en dag började han
 fundera: -Varför inte vända sig till källan (Gud). Han började
 skriva ner arga frågor till Gud, plötsligt var det som om en osynlig
 kraft började skriva med hans hand. Därav uppkom tre böcker
 med samma namn: Samtal med Gud. Nr.1,nr.2 och nr.3. Första
  boken tar upp frågor som har med hur jorden uppkom och våran
 innersta mening med livet. I den andra boken skriver han mycket
 om politik men inte endast. I bok nr.3 vilken jag ännu inte läst,
 så tror jag att det skulle handla om para-psykologi och andra
 livsformer  i kosmos. Jag har hört att han även skrivit en bok om
       vänskap som jag heller ännu inte läst.


Se Här!

    De mest läsvärda och kunskaps-givande böcker som
  jag har läst är skrivna av: Louise Minerva Fostegren
  och Neal D Walsch Klicka på länkarna och läs mer om
  dom.  Samtal med Gud böckerna kostar ca: 179 kr
  vid beställning inom internet. I våra vanliga bok-
    butiker kostar bok nr.1 ca: 69 kr. (Pocket) Läs dem
   om du söker sann kunskap eller en stund med "Gud"    
Här kommer några namn på andra bra författare:

Marianne Fredriksson "Paradisets Barn"
Alexander Mitscherlich "Fred och Aggresivitet"
   Janov


Eye of spirit