P.s. Eftersom alla människor är olika fungerar alla dessa andliga tekniker också på olika sätt. Några får kraftiga upplevelser efter första gången och andra måste "hålla på" i flera år...