Telepati & Energi


Allt är uppbyggt av energi, olika former av energi. Eftersom energi är rörligt så påverkas vi dagligen av olika former av energi. Alla människor sänder ut energier i form av känslor och tankar. Alla påverkas också av detta. Hur man påverkas är dock individuellt, beroende på hur medveten man är om detta och även trosystem från barndomen och nuet styr givetvis ens reaktion. Givet- vis beror även ens påverkan av detta beroende på hur medveten man är om psykologi. Ex. M blir jätte arg så fort A, kommer i närheten. Han skickar ut en form av energier som M uppfattar omedvetet. M har en liknande energi inom sig som hon förnekar, A påminner M om detta. M blir arg för att A påminner henne om detta. En dag så inser M detta och hon är inte längre lika arg på A. Alltså, hennes kunskap inom psykologi fick henne medveten om detta och då förändrades hennes tidigare påverkan. Så, ju mer medveten man är om psykologi och hur kroppen fungerar, desto ödmjukare blir man. Endast genom att bli medveten om psykologi, kropp och själ, leder till förståelsen av telepati. Lika väl som man kan bli medveten om psykologi kan man också bli medveten om telepati. När du inser att allt är energi, även tankar då inser du hur telepati fungerar. Vill du lära dig detta måste du först bli medveten om psykologi och lära känna ditt inre. (Alla människor förnekar en del av sig själva, mer eller mindre.) Sen måste du bli medveten om energi och dess verkan. Det fungerar, jag lovar. Men denna process tar tid och kräver din uppmärksamhet 100% på ditt inre och det yttre. Även andras beteende kan hjälpa dig att lära. Så studera folks beteende och var själv ärlig och schysst. Tyvärr måste jag här göra vissa människor besvikna telepati är inte något över- naturligt som endast "häxor" och "trollkarlar" kan lära sig. Det kan alla. Det finns heller ingen ide att tro att du kan få makt över andra människor genom telepati, för när du verkligen inser allt detta så vill du längre inte ha den sortens destruktiva makt.Eye of spirit